Kurz ALFA 2020

15.3.2020: Je nám líto, že vzhledem k aktuální situaci, jsme byli nuceni předčasně ukončit náš kurz Alfa a posledním společným setkáním se stalo „jak a proč mluvit s druhými o víře“.
Přejeme Vám požehnaný čas a slovy apoštola Petra: Zasvěťte svá srdce Pánu Kristu a buďte připraveni podat odpověď každému, kdo se vás zeptá na důvod vaší naděje. 1 Pt 3,15
Ať je Boží slovo blízké Vašem srdci, nezatvrzujte svá srdce, ale slyšte Ježíšova slova, zvláště v této postní době: „Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu.Mk 1,15. Kéž nikdy neuslyšíme tato jiná Ježíšova slova: Zj 3,15. (dohledejte sami)

Měli jsme před sebou témata
„A co církev?“
a závěrečné setkání
„Jak prožít zbytek života co nejlépe?

Budeme velmi rádi když si najdete čas na shlédnutí záznamu přednášky otce Martina z loňského roku:

Také poslední téma je velmi podnětné:

Fotogalerie ze sobotního setkání: fotky.

Zde můžete přehrát přednášky, které jsme již absolvovali.

Přesunout se na začátek