Kurz ALFA 2020

7. 1. – 24. 3. 2020

Katolický dům v Kopřivnici vždy v úterý 18:45 – 21:00

Kurz je příležitostí pro každého, kdo má touhu poznávat či znovuobjevit křesťanství.

12+1 setkání s přednáškou
(promluvou)

(a navazující diskuzí na základní témata související s životem a křesťanskou vírou. )


Kurz Alfa je kurz o křesťanství, složený z jedenácti večerů, jednoho víkendového setkání a závěrečné večeře. Na těchto setkáních chceme v neformální atmosféře a srozumitelně hovořit o základech křesťanské víry. Kurz je určen jak pro ty, kteří se za křesťany nepovažují a chtěli by křesťanství prozkoumat, tak pro lidi hledající, nebo i pro nové křesťany, ale také pro ty, kteří si chtějí upevnit základy své víry.


Večery jsou rozdělené do tří částí:

Večeře:
Každé setkání začíná společným jídlem, které dává účastníkům kurzu příležitost vzájemně se seznámit.

Přednáška:
Po večeři následuje přednáška na jedno z témat kurzů Alfa.

Diskuse:
Zde je možnost mluvit o čemkoli. Klást otázky (a to jakékoli), téma kriticky rozebrat, vyjádřit vlastní názor, podělit se o své zkušenosti nebo vše jen zpovzdálí sledovat.

Kurz je zdarma, je však možné přispět na náklady spojené s večeří. Účast na kurzu Alfa je zcela nezávazná, návštěva jednoho večera nijak nezavazuje k absolvování dalších témat kurzu.


Témata kurzu jsou:

Úvodní setkání: Jde v životě o víc?
Kdo je Ježíš?
Proč Ježíš zemřel?
Jak získat víru?
Proč a jak se modlit?
Proč a jak číst Bibli?
Jak nás Bůh vede?
Jak odolat zlému?
Jak mluvit s druhými o víře?
Uzdravuje Bůh i dnes?
A co církev?

Závěrečná večeře:
Jak prožít zbytek života co nejlépe?
Víkendové setkání:
Kdo je svatý Duch a co dělá?
Jak mohu být naplněn Duchem?


Informace a kontakty:
Prosíme za registraci nejméně den dopředu:
605 228 985; 732 240 863; alfa.koprivnice(zavináč)gmail.com
Další informace na www.kurzyalfa.cz nebo katolalfa.cz


Přesunout se na začátek